Hội thảo về giải pháp phần mềm ứng dụng của Oracle cho ngành chứng khoán và quỹ đầu tư TP.HCM đã được tổ chức vào ngày 4/12/2007, tại TP.HCM.