Đó là kết quả một nghiên cứu được công bố tại hội thảo quốc tế về tình dục lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Nhiều quý ông cho biết họ tìm đến gái mại dâm như một cách giải tỏa nhu cầu về sex.