Chiều tối 21/11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo đó, 2 bên thỏa thuận hợp tác trên 11 nội dung; trong đó, trọng tâm là nâng cao nhận thức hội viên nông dân về phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ các tổ chức hội liên kết xây dựng những mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn.

Phan dau 90% hoi vien nong dan tham gia kinh te tap the - Anh 1

Toàn cảnh buổi ký kết chiều ngày 21/11

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 250.000 tổ hợp tác, 18.000 HTX, 100 liên hiệp HTX trong nông nghiệp, nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững. Cùng với đó, 90% hội viên nông dân cả nước tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, HTX…
Tại lễ ký kết, 2 bên cùng cho rằng, việc ký kết lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.
2 bên cam kết chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả những nội dung đã ký kết. Ông Lại Xuân Môn - Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, tổ chức Hội sẽ tập trung ưu tiên các nguồn vốn của đơn vị trong hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị nông sản an toàn, công nghệ cao để thu hút nông dân tham gia.
Bên cạnh đó, sẽ đôn đốc, chỉ đạo các cấp hội nông dân từ T.Ư đến địa phương xây dựng những mô hình sản xuất để thu hút nông dân tham gia và nhân rộng các mô hình để tạo sức lan tỏa.