Hằng năm ngân sách nhà nước bố trí hàng chục ngàn tỉ đồng để thực hiện cải cách tiền lương mà chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa được nâng cao.

Phai thoat ly hoan toan he thong luong hien nay - Anh 1

Ngày 21-11, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo quốc tế về xây dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức.

Ông Đặng Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng cải cách chính sách tiền lương năm 2004 thực chất vẫn chỉ là nền tảng cách tính lương năm 1993, chỉ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mở rộng quan hệ tiền lương, tách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh với khu vực chi từ ngân sách…

Đến nay mức lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn được quy định bằng hệ số xếp theo chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ. Như vậy, thời gian qua tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn duy trì một cách tính và đang dần bộc lộ những bất cập, chồng chéo. Thang bậc lương không gắn với trình độ, phân công công việc mà “cào bằng”, ai cũng như ai.

Ông Lợi cũng đánh giá hiện tiền lương không còn là động lực, hầu như không có tác động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, không gắn bao nhiêu với cải cách hành chính. Tuy vậy, hằng năm ngân sách nhà nước bố trí hàng chục ngàn tỉ đồng để thực hiện cải cách tiền lương mà chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa được nâng cao.

Trước những bất cập, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ LĐTB&XH), cho rằng phải thoát ly hoàn toàn hệ thống lương hiện nay. “Vì nó đã tạm thời từ năm 1993 tới nay. Vô hình trung tiền lương đã tạo sự cào bằng. Nếu còn tư duy trên hệ thống này thì khó thể cải cách được chế độ cải cách tiền lương” - bà Hằng nói.