Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã Chí Linh, Phả Lại đã đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Phả Lại là một trong những phường lớn của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hệ thống giao thông thủy-bộ thuận lợi, là điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội. Đây cũng chính là quê hương của nhà máy nhiệt điện Phả Lại- nơi cung cấp một nguồn điện lớn cho cả nước.

Pha Lai- Mot diem sang cua thi xa Chi Linh - Anh 1

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Với điều kiện và thế mạnh của mình, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã Chí Linh, Phả Lại đã đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2016 đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Tổng giá trị thu nhập trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2016 đạt hơn 480 tỷ đồng, đạt 9,87%. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong 9 tháng trên toàn phường đã gieo cấy với tổng diện tích 506,6 ha với tổng sản lượng cả năm đạt 2,530 tấn. Công tác chỉnh trang đồng ruộng được thực hiện ở khắp các khu dân cư. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư tại chỗ phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai.

Nhờ đó, đã hạn chế được mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong lĩnh vực giao thông xây dựng, phường đã khảo sát, lập dự toán nạo vét và xây mương tiêu thoát nước tại cổng trường Tiểu học Phả Lại 1 đến cống kênh thải khu dân cư số 9 và tuyến đường tàu khu dân cư số 6 đến cửa đình khu dân cư số 5 Thạch Thủy.

Đặc biệt, đội quy tắc đã lập biên bản 3 trường hợp vi phạm hành lang đê điều, hướng dẫn 46 trường hợp xin làm thủ tục cấp phép xây dựng. Kết hợp với đội quản lý trật tự đô thị thị xã lập biên bản đình chỉ 5 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp không có giấy phép xây dựng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được triển khai sâu rộng trong các khu dân cư. Công tác giáo dục- đào tạo được đặc biệt chú trọng về cơ sở vật chất- kỹ thuật cũng như chuyên môn cho các giáo viên. Toàn phường hiện có 232 thầy cô giáo với trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn là 82,8%.

Trong những năm qua, UBND phường đã thực hiện tốt chế độ chi trả phụ cấp cho các đối tượng chính sách, những hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn không nơi nương tựa. Cụ thể, trong năm 2016, phường đã trợ cấp cho những hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, hướng dẫn làm hồ sơ trợ cấp xã hội cho 24 người trên 80 tuổi, đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến có huân, huy chương là 18 hồ sơ.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành chính quyền, phường đã tập trung chỉ đạo các ban ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nguyên, vật liệu và nhân lực tại chỗ phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Chỉ đạo khu dân cư tổ chức nạo vét các tuyến mương, gia cố các bờ vùng để giữ nước phục vụ cho khâu làm đất, chuẩn bị cho vụ mùa. Địa chính phường lên kế hoạch kiểm tra toàn bộ quỹ đất như ao hồ để ký hợp đồng, đất xen kẹp, đất trái thẩm quyền tại các khu dân cư. Hợp tác xã môi trường xây dựng kế hoạch thu gom rác thải sinh hoạt, đảm bảo tốt cho công tác vệ sinh môi trường, đài truyền thanh và Ban văn hóa kết hợp Ban tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, cũng như pháp luật trong nhân dân. Văn phòng HĐND-UBND xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công sở, tham mưu cho lãnh đạo UBND về công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các bộ phận nghiêm túc thực hiện lịch tiếp dân theo cơ chế “một cửa”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phương Văn Môn, Chủ tịch UBND phường Phả Lại cho biết: “Để đạt được những kết quả trên là do sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp, ban ngành trong việc đưa ra các quyết sách, cũng như phương hướng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ những khó khăn, phát huy những thế mạnh của địa phương.

Trong những năm tới, UBND phường Phả Lại sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, xứng đáng là một trong những phường trọng điểm của thị xã Chí Linh”.

Ngô Huệ- Minh Thà/KD&PL