(ĐTCK-online) Hội đồng quản trị CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) đồng ý chủ trương bán cổ phần của Công ty tại CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng và phục vụ sản xuất kinh doanh LPG và CNG trong giai đoạn cuối năm 2010 và năm 2011.

PGS sẽ bán cổ phần PGD theo thị trường trên cơ sở giá bán không thấp hơn 30.000 đồng/CP. Hiện PGS sở hữu 5.610.000 cổ phần PGD, chiếm 17% vốn điều lệ của PGD. Mới đây, PGD đã được cấp phép tăng vốn thêm 99 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 330 tỷ đồng.