Đại diện Pacific Airlines giải thích vì sao hãng hàng không này lại quyết định chọn một thương hiệu mới ...