Chiếc hatchback lùi khỏi chuồng, ủn vào ôtô đỗ phía sau trướckhi húc tường liên tục trên đường ra.

T.H (Nguồn: Youtube)