SGTT.VN - Ngày 11.11.2013, tại TP Cần Thơ, Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 để giải quyết các rắc rối nợ nần và bầu lại các chức danh chủ chốt của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Sông Hậu (Sohafood), ông Trần Văn Trí, chồng bà Diệu Hiền, bất ngờ xuất hiện và được bầu vào HĐQT rồi trở thành Chủ tịch HĐQT sau khi bà Trần Ngọc Sương đồng ý làm cố vấn và HĐQT đồng ý bầu ông Trí vào vị trí này. Ông Nguyễn Tấn Thanh trở lại làm Tổng giám đốc Sohafood.

Nông dân kỳ vọng xong Đại hội sẽ có cách giải quyết nợ nần Ảnh: N.B

Sau 2 lần tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 10.10 và ngày 26.10.2013 bất thành, do tỷ lệ cổ đông đến dự quá thấp. Lần này, đại hội đã được tiến hành với tỷ lệ cổ đông tham dự 78%. Nông dân bị công ty chiếm dụng vốn ( tổng số nợ chưa được công bố chính xác) đã vào hội trường yêu cầu thay Chủ tịch HĐQT. Bà Trần Ngọc Sương tuyên bố: “Tôi sẵn sàng bàn giao lại tất cả công việc khi tìm được người có đủ khả năng và có lộ trình trả nợ cho hơn 50 hộ nông dân và công ăn việc làm cho hơn 1.000 người lao động Sohafood.”

Trả lời về phương án giải quyết nợ nần cho nông dân sau khi nắm quyềt chủ tịch HĐQT, ông Trí khẳng định: Những hộ có ý muốn trở thành cổ đông công ty sẽ xem xét theo phương án trả nợ bằng cách bán cổ phần, cách thứ hai là công ty sẽ tìm nguồn vốn khác để trả nợ bằng tiền mặt cho nông dân. Sau kết quả đại hội cổ đông hôm nay, các vấn đề nợ nần, lãi lỗ,… công ty sẽ từng bước tìm hiểu nguyên nhân thực sự và có lộ trình giải quyết.”

Ông Trí được các cổ đông khác ủy quyền để tham gia đại hội, sau đó là một trong ba người được bầu bổ sung vào HĐQT (cùng với ông Mai Vũ Thảo và Lý Thanh Nhã) nói rằng ông đang bắt tay vào công cuộc giải cứu Công ty cổ phần Bắc Trung Nam tại Thanh Hóa thoát khỏi nợ nần, tái cấu trúc toàn diện. Ông Trí đã giải cứu Công ty thủy sản Phương Nam thoát khỏi rắc rối nợ nần do chính vợ ông gây ra.

NGỌC BÍCH