(VOV) - Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (ODKB) không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kyrgyzstan, thay vào đó sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho nước này

Ngày 25/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (ODKB) Nikolai Bordiuzha cho biết, trước mắt tổ chức này không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kyrgyzstan. Phát biểu tại Bishkek, ông Bordiuzha cho biết, hiện nhóm công tác của ODKB đang có mặt tại Kyrgyzstan để đánh giá tình hình, sau đó sẽ quyết định các hình thức viện trợ cho Kyrgyzstan. Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan cho biết, ODKB đã chấp thuận đề nghị của Kyrgyzstan, theo đó sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho nước này bao gồm máy bay lên thẳng, xe bọc thép, các trang thiết bị đặt chủng… Ngày 27/6, Kyrgyzstan sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp mới do Chính phủ lâm thời đưa ra./. Lê Khương (Theo Mạng tin tức TQ)