Xin giới thiệu với anh em ứng dụng miễn phí OBS (Open Broadcaster Software) để tường thuật trực tiếp (stream, live) video lên Youtube. Với máy tính có web cam thì anh em chỉ cần cái ứng dụng OBS vào là có thể ngay tức thì stream video lên Youtube. Ngoài ra anh em có thể strean nội dung trên màn hình hoặc nội dung từ máy quay bên ngoài nối vào máy tính. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ đa nền tảng.

Xin giới thiệu với anh em ứng dụng miễn phí OBS (Open Broadcaster Software) để tường thuật trực tiếp (stream, live) video lên Youtube . Với máy tính có web cam thì anh em chỉ cần cái ứng dụng OBS vào là có thể ngay tức thì stream video lên Youtube. Ngoài ra anh em có thể strean nội dung trên màn hình hoặc nội dung từ máy quay bên ngoài nối vào máy tính. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ đa nền tảng.

Ngoài việc stream trực tiếp nội dung nên Youtube thì có hai điều nữa mà anh em sẽ thích ở OBS đó là có thể ghi thành video sau đó sử dụng sau và anh em có thể lấy nhiều nguồn hình cũng như tiếng khác nhau để cùng sử dụng.

Trong hai lần live mình dùng nguồn video từ việc quay màn hình và webcam trên máy tính. Âm thanh thì mình cắm từ một mic ngoài. Anh em có thể dùng mic ngay trên máy để quay cũng được.

Dùng webcam như một máy quay và nội dung trên màn hình như một nguồn hình ảnh khác.

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 1

Hỗ trợ đa nên tảng và hoàn toàn miễn phí.

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 2

Hỗ trợ định dạng âm thanh và hình ảnh phổ biến

Hình ảnh khác

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 3

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 4

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 5

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 6

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 7

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 8

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 9

OBS: tuong thuat truc tiep (Live) de dang len Youtube - Anh 10

Nguồn: https://obsproject.com

Open Broadcaster Software - Index

Open Broadcaster Software is free and open source software for recording and live streaming. Stream to Twitch, YouTube and many other providers or record your own videos with high quality H264 / AAC encoding.

obsproject.com