Giữa thời điểm nước Mỹ nóng lên vì bầu cử, ông chủ Nhà Trắng khẳng định cho dù ai làm tổng thống, nước Mỹ vẫn là "quốc gia vĩ đại nhất thế giới".

Mai Anh