Hanoinet - Ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở GTCC cho biết, gần đây, lực lượng Thanh tra Sở GTCC khi đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông đô thị trên đường thường xuyên bị chống đối, lăng mạ, thậm chí là đâm nát phương tiện tuần tra của thanh tra.