Không những không hối hận vì hành vi trái đạo lý của mình, ông Thành còn lập luận: "Mẹ tôi không nhận tôi thì tôi phải đòi tiền công nuôi dưỡng. Đến ôsin trông người già còn có lương nữa là tôi".