Năm 2016 được Sở Khoa học Công nghệ chọn để xây dựng thí điểm mô hình nuôi vịt trời sinh sản, sau khi khảo sát, huyện Anh Sơn đã lựa chọn nuôi thí điểm tại 2 trang trại.

Đó là trang trại của ông Nguyễn Hữu Tuyên ở xóm bãi Đá, xã Phúc Sơn với quy mô 400 con và trang trại ông Nguyễn Hữu Hùng ở xóm 2, xã Long Sơn với quy mô 200 con.

Nuoi vit troi thu lai cao o Anh Son - Anh 1

Mô hình thí điểm nuôi vịt trời của gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyên ở xóm bãi Đá, xã Phúc Sơn.

Tham gia mô hình, các chủ trang trại được hỗ trợ tiền con giống và thức ăn trong đó mô hình tại xã Long Sơn được hỗ trợ 14 triệu đồng, mô hình tại xã Phúc Sơn được hỗ trợ 28 triệu.

Sau 6 tháng triển khai, qua đánh giá tại trang trại ông Nguyễn Hữu Tuyên cho thấy mô hình rất thích hợp với điều kiện tự nhiên tại vùng khe, suối, ao hồ trên địa bàn huyện Anh Sơn, vịt sinh trưởng và phát triển tốt.

Các chủ trang trại thực hiện vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nên hạn chế được dịch bệnh, tỷ lệ vịt sống đạt 95%. Trọng lượng vịt nuôi 4 tháng tuổi đạt trung bình 1,25kg/con, chất lượng thịt ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, với giá bán bình quân 100.000 đồng/kg.

Nuoi vit troi thu lai cao o Anh Son - Anh 2

Năm 2017, Anh Sơn phấn đấu nhân rộng thêm 4 mô hình ở các địa phương có diện tích ao, hồ đập lớn.

Hiện nay, chủ hộ thực hiện mô hình đã lựa chọn 100 vịt bố mẹ đủ tiêu chuẩn để làm giống, thời điểm này vịt đã bắt đầu sinh sản, dự kiến nếu vịt sinh sản bình thường cho ấp nở nhân giống thì sau 4-5 tháng sẽ cho thu nhập 144,6 triệu đồng, trừ các chi phí cho lợi nhuận 74,3 triệu đồng.

Từ hiệu quả ban đầu của mô hình nuôi vịt trời, thời gian tới huyện Anh Sơn sẽ tiếp tục nhân rộng ra trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2017, Anh Sơn phấn đấu nhân rộng thêm 4 mô hình ở các địa phương có diện tích ao, hồ đập lớn. Các mô hình được nhân rộng ban đầu huyện cũng sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ 1 phần kinh phí về giống và thức ăn cho các hộ dân./.

Thái Hiền