Hội chợ Triển lãm Nữ trang Việt Nam Lần thứ 16 được tổ chức tại 116 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM từ 15 đến 19-11-2007 vào thời điểm vừa tròn một năm sau sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.