(NDH) Công ty Cổ phần Thuốc lá Ngân Sơn (NST) công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu.

Theo đó, NST cho biết đã chuyển đổi 171.571 trái phiếu thành cổ phiếu. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi vào 25/10/2013.

Ngày chuyển đổi đợt 2/2013 vào 9/11/2013.

Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi đợt 2/2013 là 1.715.710 cổ phiếu.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NST bình quân dao động trong biên độ 5.300 – 6.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 3.445 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 19,7 triệu đồng/phiên.

An Hạ - Người Đồng Hành