Sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị kéo theo bạo lực, ngày 17/4, chính phủ liên hiệp mới của Kênia do Thủ tướng Raila Odinga đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức.