PN - Ngày 20/12, Nghị định 95/2009/NĐ-CP (ban hành ngày 30/10/2009) về niên hạn sử dụng xe tải và xe khách sẽ có hiệu lực.

Theo đó, niên hạn sử dụng đối với xe tải không quá 25 năm, xe chở người không quá 20 năm, xe chuyển đổi công năng thành xe ô tô chở người trước ngày 1/1/2002 có niên hạn sử dụng không quá 17 năm. Niên hạn sử dụng của xe được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe. Trong trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép, niên hạn sử dụng được tính từ năm đăng ký xe ô tô lần đầu. Những trường hợp không phải áp dụng theo niên hạn quy định gồm: xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xe ô tô chở người đến chín chỗ ngồi (kể cả người lái); xe ô tô chuyên dùng, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc. MBK