Chanh là một trong những loại quả có nhiều tác dụng hữu ích. Dưới đây là một số gợi ý cách sử dụng quả chanh trong việc bếp núc và chăm sóc sức khỏe.

An Ngọc