Có thể nói, kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ được ghi dấu trong lịch sử với hai ứng viên đặc biệt và những chiến dịch tranh cử cũng khác thường không kém.