TT - Nhập vai du khách và hướng dẫn viên (HDV) du lịch, phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận một vài câu chuyện ít nhiều liên quan đến con số 70% du khách nước ngoài không trở lại VN.