Trong số những bộ phim nước ngoài được đánh giá cao của năm 2007 sẽ có một vài phim không được tham dự Oscar 2008 vì không đáp ứng được những điều luật của giải này.