Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những tuyệt tác vĩ đại, nhưng con người cũng xây dựng nên những công trình kiến trúc vĩ đại không kém.

Minh Tiến - An Ngọc