(NLĐ) – Ông Lê Quang Doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, vừa cho biết cho đến đầu tháng 11, công ty đã hoàn thành 91% kế hoạch về doanh thu và sản lượng tiêu thụ; lợi nhuận đạt 154% kế hoạch năm.