PN - Nhiều học viên lớp 12TOEIC03 của trường Cao đẳng Quốc tế Kent (148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) phản ánh: nhà trường vừa thông báo hủy kết quả kỳ thi TOEIC cuối khóa vào ngày 26/3 và buộc tất cả học viên phải thi lại nhưng không cho biết rõ lý do.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 17/4, bà Trần Thị Xuân Mùi, Giám đốc Marketing của trường Cao đẳng Quốc tế Kent thừa nhận: do quy trình tổ chức kỳ thi chưa chặt chẽ nên nhà trường yêu cầu học viên thi lại để đảm bảo công bằng, khách quan. Theo đúng quy trình, mỗi phòng thi phải có hai giám thị, nhưng buổi thi đó chỉ có một giám thị. Khi phát đề thi, giám thị phát hiện thiếu hai đề thi (phòng thi có 23 học viên). Thay vì ở lại phòng thi và nhờ cán bộ bên ngoài hỗ trợ thì giám thị coi thi lại vội vàng chạy ra ngoài đưa đề thi cho nhân viên in thêm. Quá trình coi thi có nhiều sơ suất, dẫn đến kết quả bất thường (hầu hết học viên thi buổi đó đều đạt 600 - 700 điểm) nên phải hủy kết quả. 21/23 học viên đã đồng ý thi lại.

TIÊU HÀ