(Chinhphu.vn) - Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương, Ban Cán sự Đảng các Bộ ngành đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. - Ảnh: Báo Hải Phòng

Ngày 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã hoàn tất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”.

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy (từ 13 đến 14/9/2012), tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều phát biểu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, cầu thị, trách nhiệm; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; thống nhất cao các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau Hội nghị kiểm điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất kết luận rõ những ưu điểm cơ bản; những hạn chế, khuyết điểm và đề ra 13 giải pháp về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; 9 giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 6 giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy.

Đồng thời, xác định các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau Hội nghị kiểm điểm như nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác truyền thông; nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở về chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn.

Cùng với đó, tập trung xử lý các vi phạm về quản lý đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề ra các biện pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, xử lý các sai phạm; rà soát các dự án dở dang kéo dài theo hướng thu hồi hoặc tiếp tục thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo UBND thành phố về việc để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật vì vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai trong thời gian dài...

Về kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (từ 19/9 đến 21/9/2012), các ý kiến tham gia phê bình đối với từng cá nhân cụ thể đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng, và về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong 2 ngày 20 và 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn của Trung ương ở 3 nội dung gồm: về tư tưởng chính trị, biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; hạn chế trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ rõ được 4 ưu điểm nổi bật và cả 4 khuyết điểm nổi bật ở cả 3 nội dung kiểm điểm, đồng thời xác định rõ được các nguyên nhân khách quan và chủ quan để khắc phục khuyết điểm, cũng như phát huy các ưu điểm trong thời gian tới.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ các bước xin ý kiến đóng góp của các đối tượng theo quy định, tổng hợp ý kiến, yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình một số vấn đề các ý kiến đóng góp đề cập, xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các Ban đảng và các ủy viên Ban Thường vụ trước khi trình ra hội nghị.

Từ ngày 19/9 đến 22/9, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã họp kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4.

Ban cán sự Đảng KTNN đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và tiến hành kiểm điểm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình nghiêm túc 541 lượt ý kiến góp ý của 51 đơn vị ngoài ngành, 30 đơn vị trực thuộc trong toàn ngành và 5 đồng chí nguyên là lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ.

Qua kiểm điểm đã khẳng định: Ban Cán sự Đảng KTNN là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu đòi hỏi nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, Ban Cán sự Đảng KTNN đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoạt động kiểm toán ngày càng tốt hơn, thời gian gần đây đã tập trung đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề để đánh giá các chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp kịp thời một số kết quả kiểm toán phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và giám sát, quyết định của Quốc hội.

Trong thời gian 4 ngày, Ban Cán sự Đảng KTNN đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém, gồm: một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, kiểm toán viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, thậm chí vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; quy mô kiểm toán còn hẹp, chất lượng và tiến độ kiểm toán mặc dù ngày càng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu, nhất là hạn chế về tính kịp thời và chất lượng của thông tin kiểm toán; việc phối hợp giữa KTNN với các cơ quan chức năng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng chưa nhiều…

Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của ngành đã được Ban cán sự Đảng KTNN phân tích kỹ, sâu, thẳng thắn gắn với trách nhiệm tập thể và từng cá nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thanh Hằng