Các doanh nghiệp (DN) Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu và tìm đối tác thương mại với 145 DN Pháp tại triển lãm kinh tế - thương mại Pháp