TT - Tính đến chiều 12-11, trưởng trại cá sấu Yang Bay của Công ty Kinh doanh đà điểu, cá sấu (Khatoco) Trần Văn Sơn cho biết có tổng cộng 66 con cá sấu "đào tẩu" ra bên ngoài đã được đơn vị mua lại của người dân bắt được. Trong số này có tám con bị bắn chết. Có 13 con cá sấu loại lớn thì chỉ năm con còn sống. Số còn lại đã thu mua được đều là cá sấu loại nhỏ (dưới 10kg) hoặc cá sấu con.