Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung và Thống đốc Ngân hàng JBIC Koji Tanami đã ký các hiệp định vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2007 cho các dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam, với tổng giá trị trên 94 tỷ yên (khoảng 15.000 tỷ đồng).