Nhận được cái nháy mắt cầu cứu của tài xế taxi, 2 nhân viên thu phí Ân và Bằng đã lập tức vây lấy phương tiện đáng ngờ này. 2 anh đã cùng với quần chúng dẫn giải 2 tên cướp về trụ sở Công an.