Không chăm chỉ làm việc nên Khoa, nhân viêm tiệm vàng, đã nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản. Lúc 6h30' ngày 26/11, trong lúc cả nhà chủ đang ngủ, Khoa lấy chìa khóa tủ đựng vàng của tiệm trộm 136 vòng bằng vàng.