Người mẹ này có con trốn trại hơn 2 tuần nay. Chị đến trung tâm với mong muốn được biết thông tin về con mình.

Ngân Giang