Các thăm dò sau bầu cử cho thấy Donald Trump được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhóm cử tri da trắng và giàu có ở Mỹ, trong đó có cả nhóm da trắng có học thức và các cử tri nữ da trắng.

Trái với suy luận ông chỉ được sự ủng hộ của những người da trắng nghèo bị bỏ ngoài lề bởi toàn cầu hóa, những người tham gia rất đông trong các cuộc vận động của Trump, chiến thắng của ông còn nhờ cả vào tầng lớp trung lưu và những người có học và giàu có.

Trong số những người thu nhập dưới 50.000 USD/năm, phần lớn số này bỏ phiếu cho ông Trump. Số liệu của CNN, dựa trên 25.000 người trả lời sau bỏ phiếu, cho thấy chỉ một phần ba số này bỏ phiếu cho bà Clinton.

Sự khác biệt lớn nhất từ thăm dò này cho thấy các cử tri da trắng – cả nam và nữ, ở mọi lứa tuổi, trình độ, và mức thu nhập khác nhau – ủng hộ Donald Trump với số lượng lớn.

Nguoi giau bo phieu cho Trump - Anh 1

Người ủng hộ Trump phong phú hơn nhận định phổ biến rằng chỉ gồm những người da trắng thu nhập thấp. Ảnh: Reuters.

Trong khi cử tri da trắng vẫn chiếm đa số với tỷ lệ 69% tổng số cử tri, có 58% số này bỏ phiếu cho ông Trump, chỉ có 37% bỏ phiếu cho bà Clinton.

Các cử tri không phải da trắng, chiếm 31%, thì có 74% bỏ phiếu cho bà Clinton và 21% cho Donald Trump.

Trong số cử tri da trắng là đàn ông, 63% là ủng hộ cho Trump, 31% cho Clinton. Với cử tri da trắng nữ, 53% ủng hộ Trump và 43% ủng hộ cựu ngoại trưởng Mỹ.

Trong số cử tri da trắng không bằng đại học, 67% bỏ phiếu cho Trump – 72% cử tri nam và 62% cử tri nữ.

Trong số các cử tri da trắng có bằng đại học, 45% bỏ phiếu cho bà Clinton – 39% số đàn ông và 51% số phụ nữ. Trong nhóm này, ông Trump vẫn thu hút tốt hơn với 54% số đàn ông và 45% số phụ nữ.

Các cử tri da trắng trẻ từ 18-29 tuổi cũng bầu cho Trump nhiều hơn (48%) so với bà Clinton (43%).

Ngược lại với cử tri da trắng, trong nhóm cử tri thiểu số, chỉ có 9% cử tri da đen từ 18-29 tuổi bầu cho Trump. Số này với người Latin là 24%.

Nguoi giau bo phieu cho Trump - Anh 2

Trump giành thắng lợi lớn ở các khu vực nông thôn nước Mỹ trong khi bà Clinton nhận được nhiều hơn sự ủng hộ ở đô thị. Đồ họa: New York Times.

Bà Clinton giành được 88% phiếu của cử tri da đen và 65% cử tri Latin. Nhưng con số này vẫn thấp hơn so với tỉ lệ lần lượt là 93% và 71% mà ông Obama giành được cách đây 4 năm.

Tính theo thu nhập, các cử tri với thu nhập dưới 50.000 USD/năm (chiếm 36% tổng số), có 52% cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton, 41% cho ông Trump.

Với các cử tri thu nhập trên 50.000 USD/năm (chiếm 64% tổng số), 49% chọn Trump và 47% chọn Clinton.

Anh Nguyễn