Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 19/2009/NĐ-CP, sửa đổi một số quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành chính tại Nghị định 162/2004/NĐ-CP.