Sư tử trắng con đã được cho chơi đùa với một đồng loại nhỏ khác để bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 1

Sư tử trắng con 11 tuần tuổi đã được nuôi bộ từ khi mới chào đời vì mẹ nó không có sữa. Các nhân viên chăm sóc lo ngại nó có thể phụ thuộc vào con người khi sống một mình trong vườn thú Sóstó ở Nyiregyhaza, Hungary.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 2

Vì vậy, các nhân viên chăm sóc động vật đã cho sư tử trắng con chơi đùa cùng với một đồng loại 13 tuần tuổi được mượn từ vườn thú Gyongyos, nhằm giúp nó làm quen với cuộc sống mới.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 3

Sau một hồi làm quen, hai con sư tử nhỏ nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và thoải mái chơi đùa với nhau.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 4

Con sư tử được mượn từ vườn thú Gyongyos tỏ ra hiếu động hơn vì nó được sống cùng mẹ và những con sư tử khác từ nhỏ.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 5

Sư tử trắng con chơi đùa với trái bóng quần vật được treo lên dây.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 6

Sư tử con 13 tuần tuổi nằm nghi và ngáp sau khi chơi đùa nhiệt tình với sư tử trắng.

Ngo nghinh khoanh khac su tu trang lan dau gap ban cung loai - Anh 7

Việc chơi đùa với bạn cùng đồng loại giúp sư tử trắng học được những kỹ năng cơ bản thuộc về loài của mình.