Văn phòng UBND TP vừa có văn bản số 10875/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đền thờ Ngô Quyền.

Nghien cuu, de xuat xay dung Den tho Ngo Quyen tai Dong Anh - Anh 1

Trước đó, UBND TP nhận được chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đền thờ Ngô Quyền. Cụ thể, Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu có đề nghị Đảng, Nhà nước sớm xây dựng đền thờ Ngô Quyền ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Về việc này, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất, báo cáo Thành ủy trước ngày 30/11/2016.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND huyện Đông Anh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chủ trương, phương án sơ bộ xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa, Đông Anh; dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, báo cáo UBND TP trước ngày 25/11/2016.