Chính phủ vừa họp phiên thường kỳ tháng 11, bàn và quyết nghị về Đề án sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.