Ngày 8-11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cùng với các đơn vị tổ chức công bố Quyết định 1670/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 27-8 hằng năm là Ngày Tem Việt Nam.

Ngay 27-8 hang nam la Ngay Tem Viet Nam - Anh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu khai mạc
Lễ công bố Ngày Tem Việt Nam.

Cách đây 70 năm, để chào mừng 1 năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ký sắc lệnh số 172/SL ngày 28/7/1946 cho phép Nha Bưu điện Việt Nam in và phát hành bộ tem 5 mẫu thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử tem bưu chính Việt Nam.

Đây là bộ tem đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế, in ấn và phát hành, đáp ứng nhu cầu chuyển phát công văn của các cơ quan nhà nước, giao lưu thư tín của nhân dân, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia. Sự kiện này là cơ sở để quyết định ngày 27-8 hằng năm là Ngày Tem Việt Nam.

Ngày Tem Việt Nam được tổ chức nhằm khẳng định vai trò lịch sử của tem bưu chính Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tôn vinh giá trị, tầm quan trọng và ý nghĩa của con tem trong đời sống xã hội.

Mỗi con tem bưu chính là sự khẳng định về chủ quyền quốc gia thông qua việc thể hiện quốc hiệu, quốc ngữ, đơn vị tiền tệ trên tem. Tem cũng là phương tiện tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đất nước, con người cũng như các sự kiện lớn của đất nước...

Châu Anh