(Baonghean)- Là ngành quản lý một lĩnh vực khó về kinh tế, việc sửa đổi các quy định của pháp luật diễn ra khá nhiều, bên cạnh đó lại ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nên những năm qua, công tác sáng kiến, cải tiến đã được Cục Thuế Nghệ An quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã có 402 sáng kiến từ 2011- 2016 được Tổng cục Thuế công nhận.

Những sáng kiến tiêu biểu

Sáng kiến chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe gắn máy là một ví dụ. Ngay từ năm 2015, Cục Thuế Nghệ An đã phát hiện nhiều dấu hiệu rủi ro về thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn. Các doanh nghiệp cùng làm đại lý cho cùng 1 hãng, kinh doanh cùng địa bàn nhưng giá bán cùng một loại xe có sự chênh lệch lớn. Tỷ lệ (giá bán - giá mua)/ giá mua chênh lệch nhau nhiều; Doanh nghiệp có quy mô lớn, ngày càng phát triển nhưng tỷ lệ lãi gộp thấp; Tỷ lệ số thuế phải nộp trên tổng doanh thu thấp; Giá bán thực tế cao hơn so với giá các doanh nghiệp niêm yết...

Từ những nhận định đó, giữa năm 2015, Cục Thuế đã yêu cầu các phòng Chi cục Thuế báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của 30 doanh nghiệp kinh doanh xe máy lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến năm 2014, đưa ra nhận định sơ bộ về tình hình kinh doanh, kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp này. Sau khi có báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN năm 2015 của doanh nghiệp, Cục Thuế tiếp tục tổng hợp và phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch, chương trình chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe máy.

Ngày 2/4/2016, Ban chỉ đạo chống thất thu thuế họp, xem xét, cho ý kiến và thông qua Kế hoạch triển khai và các bước thực hiện chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe máy. Có những doanh nghiệp phải làm việc 3-4 lần, nhưng rồi kết quả các doanh nghiệp trên đã đồng ý kê khai đạt tỷ lệ tối thiểu quy định.

Nganh thue Nghe An 5 nam co hon 400 sang kien - Anh 1

Với sáng kiến chống thất thu thuế kinh doanh xăng dầu, ngành thuế Nghệ An đã thu thêm được 350 tỷ đồng.

Từ thắng lợi đó, Cục Thuế Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bản giá tính lệ phí trước bạ đảm bảo tính lệ phí trước bạ theo sát giá thị trường.

Thêm nhiều bước làm việc chặt chẽ, chính xác, đến nay, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn đều hợp tác. Kết quả đến nay đã thu thêm được trên 25 tỷ đồng tiền thuế. Sáng kiến này đã được nhiều Cục Thuế tỉnh bạn đến học hỏi kinh nghiệm.

Nganh thue Nghe An 5 nam co hon 400 sang kien - Anh 2

Phòng tin học Cục Thuế Nghệ An tích cực hỗ trợ các phòng ứng dụng các phần mềm tin học vào quản lý thuế.

Một sáng kiến nữa là sáng kiến chống thất thu thuế trong kinh doanh xăng dầu. Được triển khai và thực hiện từ năm 2015 đến nay, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ban hành Đề án: “Chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An bằng giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu” đã giúp cho Cục Thuế Nghệ An thu thêm 350 tỷ đồng (trong 10 tháng đầu năm 2016).

Sáng kiến này, sau khi đã áp dụng tại Cục Thuế Nghệ An mang lại hiệu quả cao, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 về việc đề nghị các tỉnh phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 4156/TCT-DNL ngày 13/9/2016 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu đưa vào áp dụng tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Nganh thue Nghe An 5 nam co hon 400 sang kien - Anh 3

Ngành thuế phối hợp với các Ngân hàng thương mại trong nộp thuế điện tử.

Khơi dậy động lực thi đua

Cứ đầu năm, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến lại được Cục Thuế Nghệ An phát động trong toàn ngành, với sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, phòng ban, các chi cục. Nếp thi đua này đã trở thành truyền thống và mang lại nhiều phần thưởng, niềm vinh dự cho toàn ngành. Vinh dự nhất là được Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính áp dụng trên toàn quốc.

402 sáng kiến từ 2011- 2016 là con số “biết nói” về phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn ngành nhằm tìm ra ngày càng nhiều giải pháp hữu ích hơn trong quản lý thuế, nhằm đưa lại hiệu quả cao trong công tác chống thất thu thuế, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Phòng nào, chi cục nào cũng tích cực thi đua, nghiên cứu, tìm tòi trong lĩnh vực của mình để góp phần cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Ông Nguyễn Đình Hòa - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: “Công tác thi đua lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến, cải tiến được coi là một chỉ tiêu cứng trong đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các đơn vị, phòng ban. Và được lãnh đạo quan tâm, động viên khích lệ có đánh giá chấm điểm kịp thời nên đã động viên được trí tuệ của anh em”.

Nganh thue Nghe An 5 nam co hon 400 sang kien - Anh 4

Chi cục thuế Diễn Châu kiểm tra niêm phong kẹp chì các cây xăng dầu.

Có thể nêu ra một số sáng kiến khác nữa như: Chống thất thu thuế kinh doanh vận tải, sáng kiến “Cải cách hành chính trong tiếp nhận hồ sơ thi tuyển dụng công chức”, tuy Tổng Cục Thuế chỉ xếp loại khá nhưng hiện nay việc tiếp nhận hồ sơ đã được áp dụng trong hệ thống ngành Tài chính, sáng kiến này cũng đạt giải Nhất trong cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An tổ chức năm 2014.

Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận hồ sơ thuế với hình thức khai thuế qua mạng internet”; “Hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế và hướng dẫn thực hiện TTHC thuế qua địa chỉ email”; “Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC với bằng hình thức nộp thuế điện tử”; “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế trên trang TTĐT của Cục Thuế” được Tổng Cục Thuế xếp loại giỏi và khá...

Trên mặt trận tin học, với nhiều sáng kiến, cũng đã giúp cho ngành đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện đăng ký và kê khai thuế điện tử, triển khai thành công Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), là tập trung cơ sở dữ liệu quản lý thuế trên cả nước về một đầu mối và các ứng dụng khác...

Châu Lan