Tại hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông theo nhu cầu xã hội" diễn ra vừa qua, theo Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm VN (Vinasa) Phạm Tấn Công, hiện đang "bùng nổ" về nhu cầu nhân lực CNTT, nhất là các tập đoàn như IBM (cần 2.000 kỹ sư), FPT (cần 3.000 kỹ sư), Hãng Boeing đang tìm đối tác tại VN với yêu cầu mỗi hợp đồng cần tối thiểu 1.000 kỹ sư phần mềm. Riêng Vinasa năm 2008 cần khoảng 5.000 kỹ sư phần mềm...