Ngày 9.4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đồng ý cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập ngân hàng con tại Frankfurt, Đức. Trên cơ sở đó, Vietinbank sẽ chuyển đổi chi nhánh hiện nay tại Đức thành ngân hàng con với tên gọi Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Công thương Việt Nam (Châu Âu) - Vietinbank (Europe) Ltd. Tổng số vốn đầu tư dự kiến là 50 triệu euro (khoảng 1.400 tỉ đồng), trong đó, vốn điều lệ ban đầu là 25 triệu euro.