(TBKTSG) - Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đã và đang gia tăng trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng việc quản lý tương đối lỏng lẻo, công tác xử phạt vi phạm hầu như không có. Hồng Phúc

Hồng Phúc

Trong thời gian qua đã có nhiều vụ ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến lãi suất. Ảnh: Thanh Tao.

(TBKTSG) - Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đã và đang gia tăng trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng việc quản lý tương đối lỏng lẻo, công tác xử phạt vi phạm hầu như không có.
Hồng Phúc