Một trò chơi nhiều người từng thử sức ở những mặt hồ, ao, sông phẳng lặng. Nhưng để đạt tới kỷ lục thế giới khi máy đếm bị "quá tải" thế này thì không mấy người làm được.

Nem thia lia nay gan 100 cai tren mat ho - Anh 1

Play

H.P (tổng hợp)