Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Luật là trường ĐH thành viên của ĐHQG Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật.

Nang cap khoa Luat thanh truong dai hoc truc thuoc DHQG Ha Noi - Anh 1

Trước đó, Bộ GD-ĐT và Ban Cải cách Tư pháp trung ương đã có kiến nghị về vấn đề này. Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội khi được thành lập sẽ được tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ của cơ sở gió dục đại học công lập.

Cũng theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý việc thành lập Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội phải gắn với tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có ĐH Quốc gia Hà Nội.

Khoa Luật đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1976. Tháng 7/1986, Khoa Luật trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 9/1995, Khoa Luật trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN. Tháng 3/2000, Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN.

Hiện tại, Khoa Luật có 117 cán bộ, viên chức, người lao động. Số cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ thạc sĩ trở lên là 93 người, chiếm 78%. Hiện tại khoa có hơn 1.000 sinh viên theo học với các loại hình đào tạo đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên kết, nghiên cứu sinh.

Lê Huyền