Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã thay mặt hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình năm 2017.

Nang cao vai tro cua gia dinh trong phong, chong bao luc - Anh 1

Pát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2016 với chủ đề "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" tại Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài- TTXVN.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong giáo dục nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giảm số vụ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của bạo lực gia đình tại địa phương; phát huy nguồn lực của hai ngành để vận động, hỗ trợ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Hoạt động phối hợp sẽ được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp đối tượng đặc thù phụ nữ và cộng đồng vùng, miền. Nội dung phối hợp gồm: Hoàn thiện và triển khai hiệu quả các văn bản về công tác gia đình, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vào nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục gia đình.

Hai bên sẽ tăng cường truyền thông, vận động về giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng mối quan hệ trong gia đình, phổ biến và thực hiện tiêu chí về ứng xử trong gia đình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11)...

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, thành viên các mô hình tại cộng đồng. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu đánh giá về nhận thức và thực trạng giáo dục gia đình nhằm đưa ra các khuyến nghị can thiệp về công tác giáo dục trong những năm tới.

Chương trình phối hợp sẽ được triển khai thí điểm tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hà Giang, Yên Bái, Quảng Bình, Đắk Lắk, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Anh (TTXVN)