Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của ma túy, đặc biệt là một số loại ma túy mới hiện nay như ma túy tem, bùa lưỡi, vừa qua, CAQ Thanh Xuân phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền đến 100% các trường THCS trên địa bàn quận.