(Chinhphu.vn) - Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế nhằm đánh giá hiệu quả, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết nền kinh tế Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới sâu hơn về chất và rộng hơn về phạm vi.

Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chúng ta đã ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đồng thời, công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đặt ra những yêu cầu phức tạp hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, tính gắn kết giữa các ngành chưa được thực hiện tốt, còn lúng túng trong triển khai, đặc biệt, các địa phương còn thụ động, trông chờ nhiều vào chỉ đạo cấp trên.

Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tính liên ngành, liên khu vực cao nên chịu tác động mạnh bởi những biến động của kinh tế thế giới trong những năm gần đây.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nhận định, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp hơn thời gian trước (khủng hoảng nợ công Châu Âu), nhiều nước lại bắt đầu sử dụng rào cản kỹ thuật dưới các hình thức khác nhau, do đó, công tác hội nhập kinh tế quốc tế cần phải có những đánh giá tác động hiệu quả sâu sắc hơn, từ đó có chiến lược, bước đi, ứng xử phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận xét trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những khó khăn, biến động, công tác dự báo chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. Thực tế, vẫn còn hạn chế về nhận thức trong quá trình hội nhập, trong đó mức độ nhận thức mỗi ngành, mỗi cấp khác nhau...

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vẫn chưa thật sự chủ động trong hội nhập, mở cửa thị trường. Khi chúng ta thực hiện công khai cắt giảm thuế theo lộ trình hội nhập, nhưng không ít doanh nghiệp dường như vẫn “bình chân như vại”, không chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

Để phục vụ hoạt động hiệu quả trong năm 2012, bộ máy các cơ quan tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tiếp tục được kiện toàn, hoàn thiện, xây dựng các đề án, chiến lược đàm phán thương mại cụ thể, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội nhập, tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan...

Huy Thắng