Ngày 10-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chủ trì hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Phạm Văn Linh. Đoàn Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu, cùng khoảng 130 đại biểu đến từ 25 ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham dự.

Sau 5 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, đến nay, 59 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại ở địa phương đã góp phần tích cực trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế; kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung phát triển các kênh thông tin đối ngoại chủ lực, nâng cao chất lượng thông tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao, văn hóa, du lịch để quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước đến kiều bào và bạn bè quốc tế. Thành phố cũng đã tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch thông qua việc chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin, dư luận; đổi mới nội dung và hình thức thông tin, bảo đảm kịp thời, khách quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần phối hợp tốt với trung ương để tăng cường nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, đổi mới, nâng cao tính chủ động, tính kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để không ngừng nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Quang Huy