Chiều 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Nội chính Trung ương với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thay mặt 3 cơ quan, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, đã ký Quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Nang cao hieu qua cong tac noi chinh va phong, chong tham nhung - Anh 1

Đồng chí Phan Đình Trạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ thực hiện lễ ký. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phát biểu tại lễ ký, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Báo chí Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin và định hướng dư luận, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, thời gian qua, báo chí nói chung và Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng; phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt.

Các cơ quan báo chí đã lên án, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực đi đầu trong việc phát hiện các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thông tin những vụ án oan, sai và tham gia có hiệu quả vào việc xử lý những hành vi tiêu cực tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời những kết quả tích cực và hạn chế, khó khăn, phức tạp của công tác phòng, chống tham nhũng; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng khẳng định việc thông tin, tuyền truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ mà các cơ quan báo chí nhất là Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam luôn coi trọng, xác định đây là mảng thông tin thiết yếu.

Trong thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết sẽ đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thông tin về lĩnh vực này, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những điều, khoản đã ký kết.

Nhấn mạnh thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là một việc khó, trong đó một phần do các cơ quan báo chí khó tiếp cận thông tin, lãnh đạo hai cơ quan Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn các cơ quan chức năng, nhất là Ban Nội chính Trung ương chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về lĩnh vực này để thông tin đến với độc giả một cách đầy đủ, chính xác và thống nhất, đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Theo Quy chế phối hợp, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, Ban Nội chính Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời theo đúng pháp luật.

Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; thông tin, tuyên truyền một cách phù hợp và chuẩn xác về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận đặc biệt quan tâm.

Mặt khác, các cơ quan phối hợp tuyên truyền, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; phê phán, lên án những hành vi sai trái, lợi dụng việc chống tham nhũng để làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân… Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thông tấn xã Việt Nam , Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền về các nội dung đã ký trong Quy chế.

*Cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Chương trình phối hợp, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu với Quốc hội, Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật và thể chế về phòng chống tham nhũng, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế - xã hội để phòng chống tham nhũng; nghiên cứu, tham gia ý kiến về chủ trươ ng định hướng lớn của Đảng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính.

Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ giao về công tác cải cách tư pháp, bồi thư ờng nhà nước, bổ trợ tư pháp (trọng tâm là công tác giám định tư pháp) để phục vụ phòng, chống tham nhũng; về công tác thi h ành án dân sự đối với các vụ án điểm, án tham nhũng, kinh tế .. .

Hữu Tiến, Nguyễn Cường (TTXVN)